Reference

Energomontaža, članica Kodar Grupacije, je kompanija specijalizovana za izvođenje radova u sledećim oblastima: 

1. Projektovanje i izgradnja dalekovoda svih naponskih nivoa (10-400 kV)
2. Projektovanje i izgradnja trafo stanica svih naponskih nivoa (10-400 kV)
3. Projektovanje i izgradnja telekomunikacionih sistema u fiksnoj i mobilnoj telefoniji
4. Proizvodnja čeličnih konstrukcija za potrebe energetike i telekomunikacija

Dalekovodi Trafostanice Telekomunikacije Ostalo