Dalekovodi

Za potrebe grada Beograda izveli smo elektromontažne i građevinske radove kao i puštanje u rad dvostrukog podzemnog kablovskog voda 2x110kV. Najveći deo ovih radova...

Za potrebe Elektromreža Srbije uradili smo nabavku, isporuku opreme, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova sa funkcionalnim ispitivanjem opreme i puštanjem...

Za potrebe Elekromreža Srbije uradili smo nabavku, isporuku opreme, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova sa funkcionalnim ispitivanjem opreme i puštanjem...

Za potrebe kompanije Elektroprenos BIH izradili smo projektnu dokumentaciju, uradili nabavku materijala i izveli radove na rekonstrukciji dalekovoda 110kV u dužini od...

Za potrebe MEPSO Makedonija uradili smo isporuku opreme i izgradnju dalekovoda 2x110kV u dužini od 20km uz istovremenu izgradnju 2x110kV kablovskog voda u dužini od...

Za investitora Elektroprivredu Srbije instalirali smo OPGW kabl sa odgovarajućom opremom, izradili potrebnu dokumentaciju i uradili testiranje na dalekovodu naponskog...