Telekomunikacije

Nakon više od petnaest godina iskustva u izgradnji mreža mobilnih operatera generacija 2G i 3G, dobili smo priliku da za VIP Mobile Srbija i kompaniju ZTE uradimo pilo...

Ovo je jedan od poslova iz oblasti fiksne telefonije. Instalacija MSAN / DSLAM opreme proizvođaca Huawei u mreži Telekom Srbija je samo jedan od takvih projekata reali...

Za samo 30 dana završili smo izgradnju 3G mreže za 2012 godinu od preko 80 baznih stanica za VIP Mobile Srbija. Od 1995.

Posle dva velika projekta renovacije mreže Makedonskog telekoma opremom Huawei i VIP Operatera opremom ZTE, nastavljamo sa projektima i glavni smo partner u drugoj faz...

Za potrebe mobilnog operatera Telenor-a Srbija, položili smo i pustili u rad optički kabl duzine 27km kapaciteta 96 optičkih vlakana i to po sistemu "ključ u ruke"....

Za potrebe Telekom-a Srbija, položili smo i pustili u rad magistralni optički kabl dužine 72km kapaciteta 120 optičkih vlakana. Ovim projektom povezana su dva jaka ind...

Za potrebe Telekom-a Srbije izgradili smo distributivnu i razvodnu telefonsku mrežu na područiju Vranja. Položeno 21km distributivnih i 80km razvodnih kablova različit...

Za potrebe Telekom-a Srbija, položili smo i pustili u rad magistralni optički kabl dužine 105km kapaciteta 144 optička vlakna.

Za potrebe Telekom-a Srbija, položili smo i pustili u rad magistralni optički kabl dužine 108 km kapaciteta 30 optičkih vlakana.