Vesti
15.04.16

Energomontaža je ugovorila izmeštanje 400kV dalekovoda na lokaciji izgradnje buduće robne kuće IKEA.

08.02.16

Na medjunarodnom tenderu Elektroprivrede Crne Gore, Energomontaža je dobila posao na izmeštanju dalekovoda 220kV Piva –Pljevlja ( severna trasa).

01.01.16

Iako nema sumnje da je svima u fokusu superbrzi 4G, kvalitetna pokrivenost 3G konekcijom svakako ne sme da bude zanemarena.

22.12.15

Energomontaža više od deset godina uspešno saradjuje sa Putevima Srbije, na održavanju objekata i instalacija javne rasvete na autoputevima i državnim  putevima.

02.12.15

Energomontaža je krajem novembra potpisala ugovor sa kompanijom Elektroprenos-Elektroprijenos BIH a.d.

Pages