Trafostanice

Za potrebe topionice "Sirmium Steel" izgradili smo priključni dalekovod naponskog nivoa 110kV, izgradili i pustili u rad trafostanicu 110/20/6 kV kao i niskonaponsku r...

Za potrebe Elekromreža Srbije uradili smo nabavku, isporuku opreme, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova sa funkcionalnim ispitivanjem opreme i puštanjem u...